เมล็ดกาแฟแท้คั่ว โรบัสต้า


ประเภท : เครื่องดื่ม

ราคา : 150 บาท

รายละเอียดสินค้า

เมล็ดกาแฟแท้คั่ว โรบัสต้า 


ชื่อร้าน : หจก.น่านดูโอ คอฟฟี่

ผู้ประกอบการ : นางสาววัชรี พรมทอง

ที่อยู่ : 258 ต.นาซาว อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000

0987490135