เสื้อสำเร็จรูปหญิง


ประเภท : ผ้าและเครื่องแต่งกาย

ราคา : 1200 บาท

รายละเอียดสินค้า

เสื้อสำเร็จรูปหญิง  แต่งด้วยผ้าลายยกดอก


ชื่อร้าน : กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านศรีอุดม

ผู้ประกอบการ : นาง สมเพียร เทพอินทร์

ที่อยู่ : 156 ต.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง จ.น่าน 55160

0979212173

https://www.facebook.com/profile.php?id=100005756053806