ผ้าปูโต๊ะลายน้ำไหล


ประเภท : ของใช้และของที่ระลึก

ราคา : 400 บาท

รายละเอียดสินค้า

ผ้าปูโต๊ะลายน้ำไหล ขนาด 150 ซม.


ชื่อร้าน : กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านศรีอุดม

ผู้ประกอบการ : นาง สมเพียร เทพอินทร์

ที่อยู่ : 156 ต.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง จ.น่าน 55160

0979212173

https://www.facebook.com/profile.php?id=100005756053806