ผ้าปูโต๊ะ


ประเภท : ของใช้และของที่ระลึก

ราคา : 1500 บาท

รายละเอียดสินค้า

ผ้าทอลายน้ำไหล สีธรรมชาติ ขนาด 1*2 เมตร


ชื่อร้าน : กลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าบ้านทุ่งสุน

ผู้ประกอบการ : นางสาวศรีสวลัย คำรังษี

ที่อยู่ : 156 ม.4 ต.งอบ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน 55130

08952150290895215029