ผ้าสองชาย


ประเภท : ของใช้และของที่ระลึก

ราคา : 700 บาท

รายละเอียดสินค้า

ฝ้ายปั่นมือลายไทลื้อดั้งเดิม นิยมใช้ปูที่นอน เป็นผ้าม่าน ขนาด 27 นิ้ว * 2 เมตร


ชื่อร้าน : กลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าบ้านทุ่งสุน

ผู้ประกอบการ : นางสาวศรีสวลัย คำรังษี

ที่อยู่ : 156 ม.4 ต.งอบ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน 55130

08952150290895215029