กล้วยตากพลังแสงอาทิตย์


ประเภท : อาหาร

ราคา : 20 บาท

รายละเอียดสินค้า

กล้วยตากบ้านคุณย่า รสชาติอร่อย หอมหวานจากธรรมชาติ 100 % วัตถุดิบจากโครงการปลูกป่าเมืองน่าน ช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียว และลดการใช้สารเคมี ขนาด 200 กรัม


ชื่อร้าน : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปเกษตรเมืองโพง

ผู้ประกอบการ : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปเกษตรเมืองโพง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปเกษตรเมืองโพง

ที่อยู่ : 21 ม.6 ต.พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน 55210

0811662253