น้ำเสาวรสพร้อมดื่ม


ประเภท : เครื่องดื่ม

ราคา : 100 บาท

รายละเอียดสินค้า

ราคากล่องละ 100 บาท บรรจุ 3 ขวด


ชื่อร้าน :

ผู้ประกอบการ : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์แปรรูปไทยลั๋วบ้านสะเกี้ยง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์แปรรูปไทยลั๋วบ้านสะเกี้ยง

ที่อยู่ : 131 หมู่ 8 ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน 55130

092-9311318