งาขี้ม้อน


ประเภท : อาหาร

ราคา : 40 บาท

รายละเอียดสินค้า

งาขี้ม้อน ขนาด 90 กรัม


ชื่อร้าน : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปข้าวและผลไม้

ผู้ประกอบการ : ธเนศเมธาทีปต์ เชื้อวงบุญ

ที่อยู่ : 28 ต.บ่อแก้ว อ.นาหมื่น จ.น่าน 55180

0931387625

https://business.facebook.com/Phurice

phurice