ปลาซิวตองอบสุก ปรุงรส


ประเภท : อาหาร

ราคา : 140 บาท

รายละเอียดสินค้า

ปลาซิวตองอบสุก ปรุงรส  มีคุณค่าทางโภชนาการสูง เหมาะสำหรับทานเล่น เป็นของฝากจากจังหวัดน่าน ขนาด 130 g


ชื่อร้าน : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปข้าวและผลไม้

ผู้ประกอบการ : ธเนศเมธาทีปต์ เชื้อวงบุญ

ที่อยู่ : 28 ต.บ่อแก้ว อ.นาหมื่น จ.น่าน 55180

0931387625

https://business.facebook.com/Phurice

phurice